Business Danmarks a-kasse

Har du ikke fået meldt dig ind i en a-kasse endnu?

Alle kan blive udsat for at miste deres arbejde, og det er derfor enormt vigtigt at være medlem af en a-kasse, også selvom din jobsituation ser ud til at være meget stabil på nuværende tidspunkt. Du skal nemlig have været medlem af en a-kasse i minimum et år, før du kan modtage dagpenge.

Meld dig ind i Business Danmark A-kasse her!

Business Danmarks a-kasseDet er derfor bare om at få sig meldt ind hurtigst muligt. Her er Business Danmarks A-kasse det bedste valg, hvis man er indenfor salgs- og/eller marketingsbranchen. Dette skyldes, at Business Danmarks A-kasse er Danmarks bedste a-kasse, der passer til alle, der interesserer sig for salg eller marketing – hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig. Som fagligt afgrænset a-kasse, tilbyder Business Danmarks A-kasse, foruden dagpenge, den bedste service, rådgivning og vejledning indenfor salgs- og/eller marketingsbranchen. Hvis du er indenfor denne branche og ikke er medlem af en a-kasse endnu, er der derfor ingen tid at spilde.

Hvorfor vælge Business Danmarks A-kasse?

Hvis du er inden for salgs- og/eller marketingsbranchen, skal du slet ikke være i tvivl om hvilken a-kasse, du skal vælge. Business Danmarks A-kasse er en brancheorienteret a-kasse, der har specialiseret sig i rådgivning inden for salg og marketing. På den måde kan du blive rådgivet af førende eksperter på området. Derudover er Business Danmarks A-kasse også en af markedets billigste a-kasser. Hvis du er indenfor salg og marketing, bør du slet ikke tvivle på, om du skal vælge Business Danmarks A-kasse.

Hvad tilbyder Business Danmarks A-kasse?

Business Danmarks A-kasse tilbyder at sikre din økonomi, hvis uheldet skulle være ude, og du bliver fyret. Dette gør de ved at sikre dig dagpenge. Dagpenge er et økonomisk sikkerhedsnet, der sikrer dig, at din økonomiske situation forbliver nogenlunde stabil, hvis du bliver fyret. Derudover tilbyder de rådgivning om dine rettigheder og pligter indenfor a-kasse lovgivningen, socialrådgivning, hvor du kan blive rådgivet i mulighed for fleksjob og revalidering og adgang til ”Netkassen”, der er et helt specielt tilbud, hvor du kan udfylde og sende dagpenge- og ydelseskort online. På den måde er du rigtig godt stillet, hvis du af den ene eller anden grund pludselig skulle stå uden et arbejde.

Hvad koster det at være medlem af Business Danmarks A-kasse?

Det koster 455 kr. om måneden (før skat), hvad enten du er selvstændig eller lønmodtager. Derudover har Business Danmarks A-kasse nogle specifikke kontingentsatser alt efter hvilken gruppe medlem, du hører under. Disse kontingentsatser skal betales pr. kvartal (dog med undtagelse af pensionister, der kun skal betale hvert år). Her ses et skema over de forskellige satser:

Business Danmarks A-kasse 2012
Medlem 600 kr.
Studerende (1) 90 kr.
Nyuddannede – indtil 1. job (2) 180 kr.
Medlemmer på fleksibel efterløn 300 kr.
Pensionister 260 kr./år

 

Hvordan får man ret til dagpenge?

Det er en udbredt misforståelse, at man bare kan melde sig ind i en a-kasse, når der varsles fyringsrunde på arbejdspladsen. Der stilles nemlig visse krav til medlemmerne, som de skal opfylde for at kunne modtage dagpenge. For at få ret til dagpenge, skal man have været medlem af Business Danmarks A-kasse i mindst ét år. På det år skal man have arbejdet i mindst 1.924 timer, eller hvad der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Derudover skal man som ledig være tilmeldt det lokale jobcenter og på den måde stå til rådighed for arbejdsmarkedet online undersøgelser.

Hvor lang tid kan man være på dagpenge?

Hvis man har opfyldt kravene til at kunne komme på dagpenge, kan man få dagpenge i op til to år, eller hvad der svarer til 104 uger. Disse uger skal benyttes indenfor tre år, eller hvad der svarer til 156 uger.

Hvad får jeg udbetalt i dagpenge?

Der er forskellige dagpengesatser, der er bestemt ud fra din tidligere indkomst. Den højeste dagpengesats ligger på 788 kr. pr. dag/17.060 kr. pr. md., og dimittendsatsen ligger på 82 % af den højeste dagpengesats, altså hvad der svarer til 646 kr. pr. dag/13.986 kr. pr. md.

For at kunne modtage den højeste dagpengesats, skal du have haft en månedlig indtjening på mindst 20.610 kr., før du blev ledig.

Er du mellem 54 og 60 år?

Der er specielle regler for medlemmer, der er mellem 54 og 60 år. Disse regler betyder, at man kan forblive i dagpengeperioden, til man fylder 60 år, hvis man opfylder nogle særlige betingelser. Disse betingelser er, at man skal være fyldt 55 år, inden dagpengeretten udløber. Desuden skal man opfylde anciennitetskravet, der betyder, at man skal gå på efterløn som 60-årig. Som det sidste, skal man have indbetalt efterlønsbidrag.

Mulighed for kontingentfritagelse som studerende

Det er en enormt god idé at blive medlem af en a-kasse allerede imens, man er studerende. Dette skyldes at ledigheden blandt nyuddannede er tårnhøj. Du kan sagtens være medlem af Business Danmarks A-kasse som studerende. Du har endda mulighed for at få et utroligt fordelagtigt medlemskab. Dette skyldes, at du som studerende har mulighed for at kunne blive fritaget for at betale kontingent. Dette betyder, at du kan være gratis medlem af Business Danmarks A-kasse, imens du er studerende. På den måde kan du slippe for karensperioden på en måned og få ret til dagpenge fra dag ét, efter du er færdiguddannet. Ligesom der er betingelser for almindelige lønmodtagere, der er medlem af en a-kasse, er der også betingelser for studerende, der er medlem af Business Danmarks A-kasse. Disse betingelser er følgende:

–        Du skal være i gang med en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed og skal modtage løn eller SU (gymnasiale og lignende uddannelser tæller ikke.)

–        Hvis du er elev/lærling på en praktisk uddannelse, må du ikke have anden indtjening end den elevløn, du overenskomstmæssigt er berettiget til. Det betyder altså, at du ikke må have et fritidsjob ved siden af uddannelsen.

–        Hvis du er i gang med en teoretisk uddannelse, må din indtægt fra f.eks. SU og fritidsarbejde i alt som maksimum udgøre den højeste dagpengesats (204.880 kr. pr. år i 2012).

–        Du må ikke modtage understøttelse/forsørgelse fra det offentlige som f.eks. pension, revalidering, kontanthjælp.

–        Hvis du stadig er under uddannelse, når du fylder 30 år og er i gang med perioden med gratis a-kasse, bliver du nødt til at betale til efterlønsordningen og have optjent dagpengeretten på baggrund af arbejde, eller også skal du tidligere have modtaget dagpenge som lønmodtager.

–        Derudover skal uddannelsen have tilknytning til salgs- og/eller marketingsbranchen.

Sandheden bag trends i binære options trading

Sandheden bag trends i binære options trading

Binære optionstrends er lette at håndtere, når man ved, hvor den finansielle markedsplads fører hen. Trends er det, som alle binære og forex tradere leder efter og som de prøver at tyde.

Jeg har givet dig et indblik i, hvordan, binære optioner er gjort lette, virker i min første artikel. Nu vil jeg dykke lidt dybere ned i aspekterne om denne spændende trading platform.

”Én-times” optioner, som de hedder, kan anses som værende et finansielt markedsinstrument, mens tradere har en alsidig tilgang uden at problemerne, som er involveret, udøver regulære ”vanilla optioner”, som de er refereret til.

Hvad enten du leder efter en korttidsprojektering af dine binære optionstrends eller en hedging af din trades, så kan trending hjælpe dig med at få højere udbetalinger på en kortere tradingperiode. Dét at forudsige trendbevægelser er blevet meget mere anerkendt blandt tradere i hele verden. Forex binære tradere tages ind af den simple metode ved at bruge den binære platform og de kan bevæge sig ind og ud af et trade i mindre end 30 minutter.

Sandheden bag trends i binære options trading-Disse ”All og Nothing” optioner fås i en bred vifte af indirekte aktiver så som indekser, råvarer, valutaer (Forex marked) samt aktier. Lige meget om traderen har taget et Call (stigning i prisen) eller et Put (nedstigning i pris), så har kontrakten en tidsbegrænset periode, hvori traderen bliver nødt til at have ret i deres vision om retningen af de indirekte ressourcers prisændring, så vil de være ”in the money”.

Men på den anden side af mønten; hvis traderen har valgt forkert med hensyn til det indirekte aktiv, så vil traderen ende ”out of the money”. Mange binære optionsvirksomheder begynder at bruge dét, der kaldes en ”roll over”. Det betyder, at når du mener, at din binære optionstrade vil ende ”out of money”, kan du tage dit sats til den næste time og betale en afgift for at få lov til at fortsætte traden.

Det, det hele handler om, er let at kunne udvælge hvilke trends, der vil være den førende. Da du mange gange kun har en time til at tage dit valg, så har du brug for en bedre forståelse for, hvad det hele handler om. Da vi er i gang med at gøre trading af binære optioner let i forhold til i hvilken retning, som en handelsvare kan bevæge sig i, så vil du være nødt til at fokusere på de korttidssigtede strategier. Binære optioner, som er let tilgængelige, kan give dig en bedre forståelse for, hvorfor de binære markeder bevæger sig, som de gør.

Nu er det eneste du skal gøre, at lære de simple principper i en god håndtering af penge, det simple ved den binære platform samt en striks kontrol af dine følelser og du er snart på vej mod at tjene nogle gode penge. Men vær beredt hvis du gerne vil gøre dette til et fuldtidsjob som en forretning og ikke et spil.

Tjen penge på binære optioner

Tjen penge på binære optioner

Binære optioner er en let og stadigt mere populær måde, hvorpå man kan tjene penge på finansmarkederne. En binær option er simpelthen et væddemål om, om et værdipapir vil lukke over eller under en bestemt pris. Hvis den handlende har ret, vil vedkommende modtage en fast udbetaling, som kan variere mellem 60% og 500% eller mere!

En option købes til en bestemt pris, kaldet strike-prisen. Når man placerer et ”call” på en option, vil det sige, at optionen skal lukke højere end strike-prisen for, at den handlende profiterer. For en ”put” option skal lukkeprisen være under strike-prisen. Alle optioner har en udløbstid. Slutkursen ved udløbstiden afgør, om handelen er rentabel eller ej.

Der er flere e slags binære optioner. De enkleste er optioner med fast udbetaling, hvori den nuværende markedspris er strikekursen for optionen. Hvis handelen udløber “іn thе money”, vil den handlende modtage en fast udbetaling på 60-70% af deres oprindelige investering. På en tabt handel vil den handlende modtage en kredit på 5-15% af deres investerede beløb. Disse optioner kører typisk hver time, skønt der også findes mere langsigtede optioner.

Den amerikanske Nadex Exchange tilbyder en mere traditionel form for binære optioner med variabel prissætning. Den potentielle gevinst og tab af optionen afhænger af den pris, det var købt til. Disse binære optioner kan også handles intradag. Andre former for binære optioner fås gennem engelske spreadbetting firmaer, såsom Оnе Touch og Uр аnd Dоwn binære optioner.

Binære optioner findes for Forex, aktier, indekser og råvarer, men vi vil fokusere på Forex på grund af den lette tilgængelighed for diagramdata og tekniske analyseværktøjer. Du kan bruge hvilken som helst teknisk analyse formular til handel med Forex binære optioner. Grundlæggende nyhedsbegivenheder, såsom ledighedstal og rentesatser giver anledning til lette Forex overskud. Du kan endda hedge dine swing handler ved at bruge binære filer.

Nogle grundlæggende strategier for handel med binære optioner omfatter handel på baggrund af stærke tendenser, handel på baggrund af skift omkring støtte og modstand, og handel på baggrund af nyhedsbegivenheder. For Nadex binære optioner, skal man handle billigt for at få det bedste risiko/gevinst forhold, eller handle med nær vished for at sikre sig regelmæssige små overskud.

Binære optioner er ved at blive den ene handelsmetode, der er mest passende for nybegyndere, uden den læretid, der er forbundet med spot Forex eller aktier. Du kan tjene penge alene på din mening om, om markedet vil lukke oppe eller nede.