Business Danmarks a-kasse

Har du ikke fået meldt dig ind i en a-kasse endnu?

Alle kan blive udsat for at miste deres arbejde, og det er derfor enormt vigtigt at være medlem af en a-kasse, også selvom din jobsituation ser ud til at være meget stabil på nuværende tidspunkt. Du skal nemlig have været medlem af en a-kasse i minimum et år, før du kan modtage dagpenge.

Meld dig ind i Business Danmark A-kasse her!

Business Danmarks a-kasseDet er derfor bare om at få sig meldt ind hurtigst muligt. Her er Business Danmarks A-kasse det bedste valg, hvis man er indenfor salgs- og/eller marketingsbranchen. Dette skyldes, at Business Danmarks A-kasse er Danmarks bedste a-kasse, der passer til alle, der interesserer sig for salg eller marketing – hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig. Som fagligt afgrænset a-kasse, tilbyder Business Danmarks A-kasse, foruden dagpenge, den bedste service, rådgivning og vejledning indenfor salgs- og/eller marketingsbranchen. Hvis du er indenfor denne branche og ikke er medlem af en a-kasse endnu, er der derfor ingen tid at spilde.

Hvorfor vælge Business Danmarks A-kasse?

Hvis du er inden for salgs- og/eller marketingsbranchen, skal du slet ikke være i tvivl om hvilken a-kasse, du skal vælge. Business Danmarks A-kasse er en brancheorienteret a-kasse, der har specialiseret sig i rådgivning inden for salg og marketing. På den måde kan du blive rådgivet af førende eksperter på området. Derudover er Business Danmarks A-kasse også en af markedets billigste a-kasser. Hvis du er indenfor salg og marketing, bør du slet ikke tvivle på, om du skal vælge Business Danmarks A-kasse.

Hvad tilbyder Business Danmarks A-kasse?

Business Danmarks A-kasse tilbyder at sikre din økonomi, hvis uheldet skulle være ude, og du bliver fyret. Dette gør de ved at sikre dig dagpenge. Dagpenge er et økonomisk sikkerhedsnet, der sikrer dig, at din økonomiske situation forbliver nogenlunde stabil, hvis du bliver fyret. Derudover tilbyder de rådgivning om dine rettigheder og pligter indenfor a-kasse lovgivningen, socialrådgivning, hvor du kan blive rådgivet i mulighed for fleksjob og revalidering og adgang til ”Netkassen”, der er et helt specielt tilbud, hvor du kan udfylde og sende dagpenge- og ydelseskort online. På den måde er du rigtig godt stillet, hvis du af den ene eller anden grund pludselig skulle stå uden et arbejde.

Hvad koster det at være medlem af Business Danmarks A-kasse?

Det koster 455 kr. om måneden (før skat), hvad enten du er selvstændig eller lønmodtager. Derudover har Business Danmarks A-kasse nogle specifikke kontingentsatser alt efter hvilken gruppe medlem, du hører under. Disse kontingentsatser skal betales pr. kvartal (dog med undtagelse af pensionister, der kun skal betale hvert år). Her ses et skema over de forskellige satser:

Business Danmarks A-kasse 2012
Medlem 600 kr.
Studerende (1) 90 kr.
Nyuddannede – indtil 1. job (2) 180 kr.
Medlemmer på fleksibel efterløn 300 kr.
Pensionister 260 kr./år

 

Hvordan får man ret til dagpenge?

Det er en udbredt misforståelse, at man bare kan melde sig ind i en a-kasse, når der varsles fyringsrunde på arbejdspladsen. Der stilles nemlig visse krav til medlemmerne, som de skal opfylde for at kunne modtage dagpenge. For at få ret til dagpenge, skal man have været medlem af Business Danmarks A-kasse i mindst ét år. På det år skal man have arbejdet i mindst 1.924 timer, eller hvad der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Derudover skal man som ledig være tilmeldt det lokale jobcenter og på den måde stå til rådighed for arbejdsmarkedet online undersøgelser.

Hvor lang tid kan man være på dagpenge?

Hvis man har opfyldt kravene til at kunne komme på dagpenge, kan man få dagpenge i op til to år, eller hvad der svarer til 104 uger. Disse uger skal benyttes indenfor tre år, eller hvad der svarer til 156 uger.

Hvad får jeg udbetalt i dagpenge?

Der er forskellige dagpengesatser, der er bestemt ud fra din tidligere indkomst. Den højeste dagpengesats ligger på 788 kr. pr. dag/17.060 kr. pr. md., og dimittendsatsen ligger på 82 % af den højeste dagpengesats, altså hvad der svarer til 646 kr. pr. dag/13.986 kr. pr. md.

For at kunne modtage den højeste dagpengesats, skal du have haft en månedlig indtjening på mindst 20.610 kr., før du blev ledig.

Er du mellem 54 og 60 år?

Der er specielle regler for medlemmer, der er mellem 54 og 60 år. Disse regler betyder, at man kan forblive i dagpengeperioden, til man fylder 60 år, hvis man opfylder nogle særlige betingelser. Disse betingelser er, at man skal være fyldt 55 år, inden dagpengeretten udløber. Desuden skal man opfylde anciennitetskravet, der betyder, at man skal gå på efterløn som 60-årig. Som det sidste, skal man have indbetalt efterlønsbidrag.

Mulighed for kontingentfritagelse som studerende

Det er en enormt god idé at blive medlem af en a-kasse allerede imens, man er studerende. Dette skyldes at ledigheden blandt nyuddannede er tårnhøj. Du kan sagtens være medlem af Business Danmarks A-kasse som studerende. Du har endda mulighed for at få et utroligt fordelagtigt medlemskab. Dette skyldes, at du som studerende har mulighed for at kunne blive fritaget for at betale kontingent. Dette betyder, at du kan være gratis medlem af Business Danmarks A-kasse, imens du er studerende. På den måde kan du slippe for karensperioden på en måned og få ret til dagpenge fra dag ét, efter du er færdiguddannet. Ligesom der er betingelser for almindelige lønmodtagere, der er medlem af en a-kasse, er der også betingelser for studerende, der er medlem af Business Danmarks A-kasse. Disse betingelser er følgende:

–        Du skal være i gang med en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed og skal modtage løn eller SU (gymnasiale og lignende uddannelser tæller ikke.)

–        Hvis du er elev/lærling på en praktisk uddannelse, må du ikke have anden indtjening end den elevløn, du overenskomstmæssigt er berettiget til. Det betyder altså, at du ikke må have et fritidsjob ved siden af uddannelsen.

–        Hvis du er i gang med en teoretisk uddannelse, må din indtægt fra f.eks. SU og fritidsarbejde i alt som maksimum udgøre den højeste dagpengesats (204.880 kr. pr. år i 2012).

–        Du må ikke modtage understøttelse/forsørgelse fra det offentlige som f.eks. pension, revalidering, kontanthjælp.

–        Hvis du stadig er under uddannelse, når du fylder 30 år og er i gang med perioden med gratis a-kasse, bliver du nødt til at betale til efterlønsordningen og have optjent dagpengeretten på baggrund af arbejde, eller også skal du tidligere have modtaget dagpenge som lønmodtager.

–        Derudover skal uddannelsen have tilknytning til salgs- og/eller marketingsbranchen.